R+D

zzl3

Procés d'R+D complet i rigorós segons la norma ISO.
Mida de l'equip: 5
Nous productes: 3-5 unitats/any
Patents: 3-8 unitats/any
Informes de prova: 5-8 unitats/any
Certificats: 3-5 unitats/any