Qualitat

zl9
zl11
zl10
zl12

Procés de control de qualitat estricte
1.Inspecció de mostreig de material entrant.
2.Completa la inspecció elèctrica abans del muntatge.
3.Inspecció i inspecció durant la producció.
4.Prova d'envelliment de tots els productes.
5.Inspecció de mostres de desembalatge dels productes acabats.
6.Comproveu les etiquetes i les quantitats abans del lliurament.